Чудите ли се какво се случи с Google+?

10.07.2020

Google+ става Currents

Google+ беше социална мрежа, която целеше да настигне Facebook, Twitter и т.н. Това обаче не се получи и доведе до спиране на платформата и нейното заменяне с Google Currents.


Накратко..
 

Google Currents служи "За обмен на идеи в световен мащаб."  според Google blog. Реално може да ви послужи, ако във фирмата ви липсва установено средство за комуникация между различните звена или желаете да развиете мини-социална мрежа. 

Мечтали ли сте някога да си имате Facebook група само за фирмата си, но тя да не е във Facebook (защото реално нищо не ви пречи да имате такава)? Google Currents е решението. Място, в което да оставите служителите си да си споделят на работно ниво въпроси, статии, milestones или просто забавни неща, които биха потърсили на по-късен етап.


Какво ново?

Стартирайки с Beta версия, Currents е приложение на G Suite, което дава възможност за провеждане на дискусии и да взаимодействат с цялата си организация, фирма, компания, като помага да се информират всички и дава възможност на лидерите да се свързват със своите служители.

Currents напълно замества Google+. Очакват ви нов облик, усещане и множество функции. Цялото съществуващо съдържание на вашата фирма/организация в Google+ автоматично ще се прехвърли в Currents след регистрация.

 

Кой е засегнат? 

Администратори и крайни потребители.


Защо да използвате Google Currents?

За обмен на идеи в световен мащаб.

Currents улеснява провеждането на значими дискусии, като дава възможност на лидерите и служителите да обменят идеи в цялата организация и да събират ценни отзиви и принос от други хора, без да има нужда от безкрайна e-mail комуникация.

 • Currents разполага с интуитивно изживяване за споделяне на съдържание - потребителите могат лесно да маркират своите публикации и да прикачват съответните файлове или изображения.
  • След като потребител публикува, другите могат да коментират, да дават обратна връзка и да задават въпроси.
  • Потребителите могат да проследяват анализи за своите публикации.

Currents също така дават на лидерите начин да се ангажират по-директно със служителите си, като им позволяват да поемат пулса на своята организация и да разберат какво е важно.

 • Публикациите от ръководството могат да се "отличат" в началния поток, подобрявайки видимостта и значимостта им.


Свържете хората със съдържание:

Currents свързва служителите с полезно и навременно съдържание, което се персонализира според тяхната роля и интереси. Предоставянето на достъп на служителите до съответното съдържание ги поддържа свързани с организацията и създава повече възможности за обучение:

 • Съдържанието остава с течение на времето, така че потребителите могат да посетят и да участват на по-късна дата.
 • Маркерите и потоците улесняват намирането и откриването на интересуващо ви съдържание.
 • Съдържанието в началния поток е подредено по релевантност, така че съдържанието е адекватно спрямо потребителя, като може да се избере и хронологично сортиране.

Управлявайте и създавайте с лекота:

Администраторите могат да оформят дискусията в организацията, като създават персонализирани потоци, за да популяризират конкретно съдържание към целевите служители или цялата компания. Освен това, администраторите могат да измерват ангажираността в цялата платформа с показатели, за да проследяват използването и да разбират какво съдържание резонира в цялата организация.

 • Администраторите могат да делегират отговорностите за управление на съдържанието на нова роля, наречена "Content Administrator".
 • Тези администратори на съдържание могат лесно да създават персонализирани потоци, да управляват маркери, да определят лидери, да умерят съдържанието и да проследяват използването и ангажираността с показатели.


Източници: googleblog.com, ivuWorks


Имате нужда от дигитален маркетинг?

Свържете се с нас.